fredag 17. juni 2011

Siste dag av Vestlandsseilasen 2011

Seilasen så langt vært veldig effektiv og fin. Vi la fra kai på søndag 12.juni og er nå på siste etappe nedover mot Sotra, Bergen. Desverre bød siste dagen på gråvær og ingen vind, men det var mye spennende geologi langs land.....

Solund Devonbasseng


Rett sør for Værlandet gikk vi gjennom trange sund, i et område kalt Solund, rett ved munningen av Sognefjorden. Her kom vi tett på de skurte bergartene langs skipsleia og vi kunne lett se at her var det noe spektakulært!Selv på avstand kunne vi se hvor grov bergarten var. Omtrent som gammel tysk bunker-betong med masse småstein i for å tynne ut den kostbare sementen. Det kunne faktisk vært tilfellet også, eneste forskjell er at småsteinene i bergarten her, er 400 millioner år gamle steiner som har blitt fraktet ned i ei grop sammen med sand og silt. Bergarten kalles heller ikke tysk bunker-betong, men konglomerat, og disse gamle gropene kalles Devonbasseng ettersom de ble dannet i perioden Devon for ca. 380 millioner år siden.Fra Landet blir til

 La Norge revne og fyll riften med sand og grus

Tidligere på seilasen observerte vi hvilke kollisjonskrefter som har omdannet bergartene på nordvestlandet. Gneisen på Stadlandet var tydelig preget av forskyvning, trykk og press. Når det gjelder Devonbasseng, slik som vi seilte forbi i dag, kommer det av at landet ble strekt, etter kollisjonen med det som i dag er Grønnland.

Figuren viser hvordan de grå-brune bergartene presses over det røde laget under. Deretter oppstår rifter på langs av kysten og bergartene sklir fra hverandre langs sprekkene fordi det gamle Grønnland og Norge beveger seg fra hverandre.

Sprekkene og forsenkningene ble fylt opp av grov sand og småstein som ble fraktet med elvene som gikk ned fra fjellene i innlandet. Vær, vind og bevegelser i fjellet, gjorde at de relativt nyskapte fjellene ble erodert, slik at elvene som rant mot kysten førte med seg stadig mer grus, sand, silt og leire. Bassengene av sand og grus kan i dag sees som forsteinede bergarter, også kalt konglomerat eller sedimentære bergarter. Selv om det trolig ble skapt mange slike basseng, er det kun noen få som eksisterer på vestlandet i dag. Foruten Solund, som vi seilte forbi, finnes Hornelen, Kvamshesten og Håsteinen, alle ligger i Sogn og Fjordane.

Utvikling av Devonbasseng, Fra Landet blir til
Politisk engasjert konglomerat sier klart i fra hva han mener!

Marinens kronjuvel, KNM Skjold er også på tur gjennom Devonbassenget!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar